piece Piece - oferta

 

ekonomia Oszczędności

 

retopal Węgiel RETOPAL

 

ekologia Ekologia

 

 

 

Przeznaczenie węgla RETOPAL

"Retopal" przeznaczony jest do spalania w kotłach retortowych, które cechują się następującymi parametrami:

Kotły retortowe stosuję się do ogrzewania :

Obsługa małych jednostek cieplnych wymaga zaangażowania 1 osoby raz na 3 do 6 dni. Przy dużych jednostkach cieplnych 1 osoba raz na dobę od 30 min.do 2 godzin.

 

Charakterystyka węgla RETOPAL

 

Węgiel kamienny, energetyczny, Typ 31.2

Sortyment: Miał II A o zmodyfikowanym składzie ziarnowym

Granulacja 6-20 mm

Wartość opałowa wynosi 25 MJ

Zawartość popiołu Ar 6-10%

Zawartość siarki Str 0,6-1,00%

Liczba Rogi RI=0

Temperatura spiekania popiołu tS.

w atmosferze utleniającej = 910 do 960°C
w atmosferze redukującej = 850 do 900°C

Temperatura mięknienia popiołu tA

w atmosferze utleniającej =1300 do 1440°C
w atmosferze redukującej =1230 do 1350°C

Zawartość wilgoci całkowitej Wtr - do 12%

Zawartość części lotnych w stanie suchym i bez popiołu Vdaf = 38-39%

 

 

 

 

Tanie ogrzewanie

Najtańsze, ekologiczne ogrzewanie więcej...

Biuro Nieruchomości

Nasza oferta więcej...